fbpx

MG Verktyg AB, Göteborg, Trollhättan & Eskilstuna

+46 (0)31 54 11 11 order@mg-verktyg.se

Tag: wintool

HAIMERs verktygsrum nu med WinTool och Toolbase System

HAIMER förvärvar 25% av WinTool AG och kommer överens om ett globalt strategiskt partnerskap med TCM Group

Haimergruppen blir 25% aktieägare i WinTool AG och kommer överens om ett strategiskt partnerskap med TCM Group, som ger HAIMER globala distributionsrättigheter till WinTool och Toolbase. Innan man tog beslut att förvärva andelen i företaget introducerades WinTool och Toolbase i Haimers egna produktionsanläggningar, produkterna testades kontinuerligt under en kortare period. I framtiden kommer TCM att förlita sig på HAIMER som en strategisk leverantör av verktygshållare, maskiner för krympning, balansering och förinställning inom kärnverksamheten verktygshantering.

Verktygshantering blir allt viktigare i tillverkningsföretag. HAIMER, en global aktör och marknadsledare för verktygshållning och förinställning, Haimer har erbjudit innovativa verktygsrumslösningar i flera år, där HAIMER krymp-, balanserings- och förinställningsmaskiner säkerställer hög effektivitet.

Vid EMO 2023 tog HAIMER ett viktigt steg framåt och erbjuder sedan dess sina framgångsrika hårdvaruprodukter för verktygsmaskiner tillsammans med ett kraftfullt digitalt sortiment bestående av WinTool-programvaran, ett oberoende verktygshanteringssystem, och Toolbase, ett smart verktygsdispenseringssystem med mjukvaru- och hårdvarukomponenter. För att förverkliga detta ingick HAIMER ett kompetenspartnerskap med TCM-gruppen, som omfattar WinTool AG och Achterberg GmbH, som under många år har byggt upp ett utmärkt rykte som utvecklare och producenter av WinTool- och Toolbase-lösningarna. Partnerskapet har nu förankrats strategiskt och långsiktigt genom aktieinnehavet på 25% i WinTool AG och konsoliderats genom ytterligare globala distributionsavtal. Detta gör det möjligt för HAIMER att erbjuda och distribuera båda produktlinjerna till sina globala distributionspartners och kunder.

Markus Temmel, VD för TCM, är mycket glad över den nya partnern och ankarinvesteraren i WinTool AG och det globala samarbetet med HAIMER: ”Under 2023 arbetade vi tillsammans mycket intensivt och kunde uppnå betydande framgångar på mycket kort tid. Produktportföljerna från HAIMER och TCM Group kompletterar varandra sömlöst och vår gemensamma förståelse för våra kunders krav kommer att leda till ännu mer kraftfulla helhetslösningar. Båda parter står för praktiska, högkvalitativa lösningar som är inriktade på kundens långsiktiga fördelar. Dessutom är vi övertygade om att HAIMER-produktsortimentet kommer att berika vårt utbud av tjänster inom affärsområdet verktygshantering och stärka vår marknadsposition och vårt anspråk på att vara marknadsledande för verktygshanteringstjänster. Alla TCM:s verktygshanteringskunder världen över kommer att dra nytta av detta i framtiden. Vi ser fram emot att befästa detta strategiska partnerskap och välkomnar HAIMER som aktieägare i WinTool. ”

Erbjudande om hantering av digitala verktyg

Andreas Haimer, VD för HAIMER-koncernen, förklarar: ”Det strategiska partnerskapet med TCM och investeringen i WinTool passar perfekt in i vår strategi: Vi vill erbjuda våra kunder över hela världen ett sammanhängande systemkoncept när det gäller digitalisering och automatisering av verktygsrumshanteringen. Detta kräver lättanvända produkter och intuitiva programvarulösningar som gör det möjligt för användarna att öka produktiviteten på verkstadsgolvet. Med våra nya produkter WinTool och Toolbase kan vi erbjuda våra kunder den mest kompletta lösningen på marknaden. På rekordtiden fyra månader introducerade vi systemen i vår egen stora produktionsanläggning med över 200 CNC-maskiner. Ifrån våra egna positiva erfarenheter och den fantastiska kundfeedbacken på EMO 2023, tillsammans med det förtroendefulla samarbetet med TCM-teamet, har uppmuntrat oss att ta nästa steg med WinTool och TCM.”

Programvara implementerad i egen produktion

Som alltid testar HAIMER först nya produkter som de ska lansera på marknaden i sina egna produktionsanläggningar. ”Vi är själva ett tillverkningsföretag som producerar upp till 4 000 verktygshållare per dag vid vårt huvudkontor i Igenhausen och den närliggande Motzenhofen-anläggningen. Vi tillverkar också våra 3D-sensorer, krymp-, balans- och förinställningsmaskiner själva. Därför är vi också mycket intresserade av att ständigt optimera och förbättra vår verktygshantering”, förklarar Andreas Haimer.

HAIMER lyckades på kort tid introducera programvaran WinTool, inklusive dispenseringssystemet Toolbase med helt integrerad anslutning till HAIMER-enheterna. ”Den enkla implementeringen av dessa produkter är redan en viktig initial faktor”, förklarar Stefan Echle, Head of Product Management på HAIMER, som fungerade som projektledare och gränssnitt mellan leverantörer, IT, verktygsrum och produktion under introduktionen. ”På den korta tid vi hade till förfogande lade vi in alla våra befintliga verktyg, reservdelar och C-artiklar – inte mindre än 10.000 artiklar – som en digital tvilling i en central WinTool-databas och digitaliserade även HAIMER-applikationens know-how för varje jobb. Det innebär att informationen alltid är tillgänglig för oss, oavsett användare. Vi har också anslutit våra befintliga stora vertikala lyftskåpssystem till Toolbase och tagit ytterligare låsbara Toolbase-skåp i drift, vilket ger oss ett decentraliserat försörjningsnätverk för förbrukningsvaror i vår produktion.”

Användarutbildningen bekräftade att programvaran har en mycket praktisk struktur. ”Det finns inga extra klockor och visselpipor i användargränssnittet, utan det koncentrerar sig på det väsentliga”, bekräftar Stefan Echle. ”Produktionsmedarbetarna och de personer i verktygsrummet som arbetar med produkterna har inga problem med att förstå och använda det.”

Vilka funktioner har WinTool?

WinTool är en mjukvarulösning för verktygs- och datahantering som möjliggör insamling och användning av verktygs-, master- och driftutrustningsdata samt CNC-maskinprogram och processer. Tack vare den modulära strukturen kan användarna ”börja i liten skala” med WinTool, säger Stefan Echle, ”genom att till en början bara ange sina skärverktyg och chuckar. Detta är det första steget: att samla in och finjustera sina verktygsdata.” För att säkerställa att detta kan göras enkelt och effektivt tillhandahåller WinTool en öppen databas som kan användas för att importera befintliga data från andra dataprogramsystem. 2D- och 3D-data som tillhandahålls online av tillverkare kan enkelt importeras.

Denna första åtgärd ger användaren en översikt över vilka verktyg och systerverktyg som finns tillgängliga i produktionen och var de är placerade. I ett andra steg kan användaren rensa upp i det ursprungliga lagret och ytterligare optimera sitt verktygslager baserat på den förbrukning som fastställts över tid.

”Respektive verktygs livslängd kan också lagras i WinTool, vilket är viktigt för att maximera användningen av skärverktyg vid bearbetning”, nämner Stefan Echle och lägger till ytterligare en fördel som mjukvaran erbjuder: ”Att montera kompletta verktyg i 3D är mycket enklare i WinTool än i ett CAM-system.” För den efterföljande överföringen till CAD/CAM erbjuder WinTool 25 direktgränssnitt till alla vanliga system – perfekt för företag som HAIMER som använder mer än bara ett CAD/CAM-system. Thimo Rotter, Area Sales Manager på WinTool, sammanfattar: ”WinTool är det optimala datahubben för all verktygsinformation och tack vare anslutningen till CAM, ERP, Toolbase, presettern och andra programvarusystem har kunden tillgång till enhetlig och relevant data när som helst och var som helst.”

Naturligtvis kan WinTool göra mycket mer, och HAIMER kommer att utöka användningen steg för steg. Programvaran kan användas som ett bibliotek för arbetsmaterial samt för CNC-data, process- och lagerhantering. Fördelen: Kortare programmerings- och inställningstider, minskat verktygslager, integrerad dokumentation och i slutändan högre produktivitet.

Hitta rätt verktyg snabbt och säkert – tack vare HAIMER Toolbase

Det perfekta komplementet till verktygshanteringssystemet är det smarta Toolbase-utmatningssystemet, ett lättanvänt mjukvarustött verktygsutmatningssystem. ”Vi har också utrustat våra befintliga utmatningsskåp med Toolbase-programvaran”, förklarar Stefan Echle, ”och är mycket nöjda. Dispenseringssystemet besparar oss kostnadsintensiva processer, som att leta efter rätt verktyg, löpande lagerkontroll och fastställande av förbrukningsbehov.”

I idealfallet kombineras Toolbase som logistikmodul med WinTool, eftersom gränssnittet finns tillgängligt och har testats många gånger. Men Toolbase kan också kombineras med andra verktygshanteringssystem eller användas manuellt som en instegslösning. Stefan Echle påpekar att för små och medelstora företag är kombinationen av en HAIMER Microset verktygsförinställare med ett Toolbase dispenseringsskåp en fördelaktig lösning: ”Många processer kan göras smidigare och effektivare med slimmad hantering och automatiserad lagerhållning.”

Programvaran Toolbase ger användaren åtkomst och möjlighet att söka via streckkod, RFID-chip eller manuell inmatning, vilket gör att verktyg och förbrukningsmaterial alltid tas ut korrekt utan tidskrävande sökning. Vinsterna när det gäller tid och processäkerhet märks från dag ett. Exakta förbrukningsdata skapar dessutom transparens och är nyckeln till en effektivare lagerhantering och minskade lagerkostnader. ”Vi har redan kunnat minska vårt lager under de första månaderna och räknar med att investeringen i WinTool- och Toolbase-systemen kommer att betala sig inom sex till tolv månader”, säger Manfred Mayr, fabrikschef och HAIMER-anställd sedan över 45 år. ”Redan från första minuten blev jag imponerad av enkelheten i användargränssnittet för WinTool och Toolbase samt den intuitiva användningen av programvaran. Maskinoperatörerna för våra mer än 120 CNC-maskiner vid Motzenhofen-fabriken köper själva in sina förbrukningsvaror via utmatningssystemen. Den automatiska beställningen av verktyg från Toolbase säkerställer att det alltid finns tillräckligt med verktyg i lager och att vi kan koncentrera oss helt på produktionen av cirka 4.000 verktygshållare per dag.”

Effektiv och digital verktygshantering med HAIMER

För VD Andreas Haimer är WinTool och Toolbase viktiga delar i digitaliseringen av CNC-bearbetning: ”Vi drar nytta av detta i vår egen produktion och får erfarenheter som vi gärna delar med oss av till våra kunder. Vi är övertygade om att verktygshantering med våra analoga och digitala HAIMER-produkter kommer att fortsätta att öka i betydelse i takt med att automatiseringen ökar. Alla system är modulära, så att varje företag kan välja rätt startpunkt för digitaliseringen av sin egen produktion.”

Det är därför alla HAIMER Microset verktygsförinställare kan kompletteras med WinTool som standard i framtiden. För om masterdata finns tillgängliga i WinTool kan en digital tvilling av ett komplett verktyg skapas och användas för simuleringar på bara några minuter utan några komplikationer.
När det gäller masterdata för HAIMERs skärverktyg och verktygshållare har företaget redan skapat alla parametrar, STEP- och DXF-filer i enlighet med DIN 4000 och ISO 13399. Dessa data finns tillgängliga för nedladdning på HAIMERs webbplats och Tooltracer-plattformen.