fbpx

MG Verktyg AB, Göteborg, Trollhättan & Eskilstuna

+46 (0)31 54 11 11 order@mg-verktyg.se

Tag: odla träd

Vi stöttar Vi-Skogen!

Träd ger hopp!

Trädplantering och utbildning ger utsatta människor inkomster och mat på bordet –
samtidigt som klimatet blir bättre.

När det kommer till fattigdomsbekämpningen i östra Afrika är träd ett fantastiskt verktyg. Hur då, undrar du? Jo, träden bidrar till ökade skördar – både direkt och indirekt. Träden ger frukt, foder till djuren, ved och byggmaterial. Träden gör också att böndernas grödor växer bättre: Träden hindrar bördig jord från att spolas bort vid kraftiga skyfall, ger skugga mot stark sol och binder näringsrikt kväve i marken.

Vi-skogen planterar träd och utbildar lokala bondegrupper i hållbart jordbruk, jämställdhet och ekonomi. Det ger utsatta människor i östra Afrika möjlighet att själva lyfta sig ur fattigdom –samtidigt som klimatet blir bättre.

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation med över 40 års erfarenhet i Kenya, Uganda och Tanzania. Tre länder som är hårt drabbade av avskogning och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur. Människorna vi riktar vårt arbete mot tillhör världens mest utsatta, och är de som även drabbas mest av klimatförändringar som kraftiga regn och lång torka.

Hittills har Vi-skogen planterat över 155 miljoner träd och och under de senaste tio åren stöttat drygt 2,4 miljoner familjer att ta sig ur fattigdom. Att odla träd och grödor tillsammans för en hållbar miljö och bättre levnadsförhållanden är basen i Vi-skogens arbete. Metoden kallas agroforestry. Därför kallar vi agroforestry för biståndets superhjälte, eftersom metoden ger dubbel effekt:
Minskad fattigdom och minskade klimatförändringar. Tillsammans med bönderna och deras organisationer sprids kunskaperna vidare. I Sverige arbetar Vi-skogen främst med insamling, kommunikation och påverkan.

diplom-2024