fbpx

MG Verktyg AB, Göteborg, Trollhättan & Eskilstuna

+46 (0)31 54 11 11 order@mg-verktyg.se

Seco Tools rekonditioneringsservice

Seco Tools rekonditioneringsservice ökar med över 30 % och fortsätter att växa

Seco Tools rekonditioneringsservice är ett av de snabbast växande områdena inom pinnfräsar och borrar i Seco Tools portfölj. Användningen av servicetjänsten ökade med över 30 % under 2022.

Förutom att det innebär betydande kostnadsbesparingar för kunderna, återfår ett rekonditionerat verktyg 85-95 % av sin ursprungliga prestanda jämfört med verktyg som slipas om eller vässas.

Man behöver inte justera parametrar eller tumma på prestanda, och det renoverade verktyget lever upp till dagens avancerade bearbetningsstrategier, till exempel vid dynamisk fräsning där endast en liten del av verktygets diameter används i skärsnittet. Det här hjälper tillverkarna att nå sina hållbarhetsmål och minskar utsläppen per del samt de utsläpp som produceras vid tillverkning av nya verktyg från nytt råmaterial.

Rekonditionering jämfört med omslipning

Omslipningsprocessen gör verktygets skäreggar vassare. Secos rekonditionering tar å andra sidan tillbaka
runda verktyg till en nivå som ligger nära deras ursprungliga skick, både när det gäller egenskaper och
prestanda. Denna kvalitetsnivå garanteras av Seco, och dagens verkstäder kräver denna garanti, särskilt när det gäller processtabilitet för automatiserade och obemannade verksamheter.

Fördelarna med Seco-processen

Samma process som används vid tillverkning av nya verktyg tillämpas när Seco rekonditionerar verktyg.
Detta innefattar alla relevanta slipningssteg på samma typ av maskin med samma program och hjultyp samt applicering av de beläggningar som användes när verktyget tillverkades. Seco identifierar verktyget och det rekonditioneringsprogram som överensstämmer med alla ursprungliga specifikationer och tillämpar alla nödvändiga mikroegenskaper och geometriska egenskaper.

Dessutom kan Secos rekonditionering normalt tillämpas på samma verktyg två eller tre gånger för att
avsevärt förlänga dess livslängd. Enligt Ruud Zanders, Global Reconditioning Lead på Seco Tools, utförs var och en av dessa rekonditioneringscykler till en kostnad av hälften till en tredjedel av priset på ett nytt verktyg.

”Besparingarna kan på ett enkelt sätt förklaras med ekvationen 1+3=2 (kostnaden för ett nytt verktyg plus tre rekonditioneringar motsvarar priset för två nya verktyg)”, säger han.

Rekonditionering bidrar till en cirkulär ekonomi

Seco Tools rekonditioneringssprogram bidrar till den cirkulära ekonomins tre grundläggande principer
(eliminering av avfall och föroreningar, produkt- och materialcirkulation och minskad användning av
råmaterial), hjälper verkstäder att maximera livscykeln för runda verktyg, håller produkter i bruk längre samt minskar påverkan på miljön. Verktyg kan återanvändas genom rekonditionering och slutligen återvinnas.

Mer information om Seco Tools renoveringsprocess finns på www.secotools.com.