fbpx

MG Verktyg AB, Göteborg, Trollhättan & Eskilstuna

+46 (0)31 54 11 11 order@mg-verktyg.se

SECO JS754 Stub-serie

Seco JS754 Stub-serien ger mångsidighet och värde för fräsning av sega material

Seco JS754 Stub-serien är avsedd att lösa problemet med svåra och instabila
bearbetningsförhållanden på grund av långa verktygsöverhäng. De har pinnfräsar med kort överhängslängd vilket maximerar verktygsvärdet och ökar verktygslivslängden med 20 till 40 %.

De här fyrskäriga pinnfräsarna är konstruerade för fräs- och flerfunktionsmaskiner och har den
branschbeprövade JS754-skärgeometrin och den unika HXT-beläggningen för bearbetning med höga
prestanda.

Den här konstruktionen innebär att Seco JS754-serien är perfekt för krävande användningsområden med ISO M- (rostfritt stål) och S-material (värmebeständiga superlegeringar och titan). Den korta längden på JS754 Stub-serien innebär styrka och vibrationsstyrning för ökad verktygsstabilitet vid bearbetning med huvud- och underspindlar samt med fräshuvuden och drivna verktyg.

Perfekt för konfigurationer med minimal släppning

Många CNC-fräsmaskiner och -flerfunktionsmaskiner har begränsat bearbetningsutrymme som innebär att det inte går att använda längre pinnfräsar. Tack vare den korta överhängslängden för JS754 Stump-serien krävs mindre utrymme för under- och andraspindlar på denna typ av maskiner. Den här pinnfrässerien innebär att det går enkelt att manövrera runt arbetsstycken med ökad verktygsstabilitet i den typen av trånga utrymmen, vilket innebär att verkstäder kan maximera fördelarna med fräs- och flerfunktionsmaskiner, som kortare konfigurationstider och bättre kvalitet på delar.

JS754 Stub-serien finns i konfigurationer med avfasade hörn och hörnradie, i diametrar från 3 till 16 mm och med cylindriska skaft och Weldonskaft.

”Inom alla tillverkningssegment, särskilt inom allmän bearbetning och flygindustrin, fortsätter
produktionsmiljöer med stor blandning/låg volym driva på behovet av automatisering och effektivitet, vilket oftast uppnås genom fräs- och flerfunktionsmaskiner”, säger Rob Mulders på SECO Tools. ”JS754 Stubserien bidrar till betydande flexibilitet för tillverkning av delar med en enda konfiguration, vilket de här flerfunktionsmaskinerna ger.”

Minskad mängd pinnfräsavfall

JS754 Stub-serien har kortare skärlängd, vilket ger skärning längs hela verktygslängden. Det maximerar
skäreggsanvändningen, vilket bidrar till att minska mängden hårdmetallavfall för bättre effektivitet och ökad hållbarhet.