fbpx

MG Verktyg AB, Göteborg, Trollhättan & Eskilstuna

+46 (0)31 54 11 11 order@mg-verktyg.se

SECO – Green Fund

Green Fund har hjälpt att uppnå hållbarhetsmålen på Seco i över ett decennium

För att bidra till minskade klimatförändringar och negativ miljöpåverkan lanserade Seco Tools Green Investment Fund under 2012. Sedan dess har Green Fund gett stöd till investeringar i en mängd hållbara projekt som har minskat bolagets miljöpåverkan.

Under 2022 har 10 MSEK avsatts till finansiering av de långsiktiga hållbarhetsmålen att minska företagets
klimatpåverkan med mer än 85 % och nå 90 % cirkularitet till 2030.

”Green Fund är en viktig tillgång för Secos investeringar i hållbara projekt och har funnits i över 10 år nu”,
säger Shaelyn Meyers, hållbarhetsspecialist på Seco Tools. ”Den gör det möjligt för enheter att finansiera
gröna investeringar som de tidigare inte skulle kunnat prioritera på grund av traditionella
investeringsfaktorer.”

Solcellsanläggningar runt om i världen
Solcellsprojekt syftar till att minska klimatpåverkan genom att minimera beroendet av elnätet och öka
produktionen av förnybar energi. Green Fund har stöttat solcellsprojekt såsom en off-grid solcellsinstallation i Sydafrika samt solcellsinstallationer i Storbritannien och Indien.

Värmeåtervinning och återanvändning
Ett annat sätt för Seco att minska företagets klimatpåverkan är att dra nytta av spillvärmen från
produktionsprocesserna. Green Fund har stöttat hållbarhetsprojekt som förbättrar värmeåtervinningssystemen och därmed främjar cirkularitet.
På huvudkontoret i Fagersta kommer värmeåtervinningssystemet att byggas ut med luftkompressorer för att leverera värme till anläggningen. Fjärrvärme behöver då inte längre köpas in. Anläggningens klimatavtryck, mätt i CO2 -utsläpp, beräknas sjunka med 28 %.

Initiativ för cirkulär ekonomi
Seco Tools strävar också efter att öka avfallets cirkularitet och minska miljöpåverkan från att skicka avfall till deponier. Green Fund har även bidragit till andra projekt såsom komposteringsanläggningar vid enheten i Storbritannien samt finansiering av en hållbar infrastruktur vid samtliga enheter för att underlätta för källsortering och återvinning.