fbpx

MG Verktyg AB, Göteborg, Trollhättan & Eskilstuna

+46 (0)31 54 11 11 order@mg-verktyg.se

Seco driver tillverkningen framåt med smart programvara

Smart programvara banar väg för optimerad produktion och förbättrat beslutsfattande i
en framtid som är snabb, kostnadseffektiv och hållbar. Digital teknik och smart programvara har redan
förändrat bearbetningsindustrin med oöverträffad tillgång till användbara data för bättre resultat på kortare tid. Med en mängd data som genereras från produktionsprocesser av alla slag måste verkstäder förstå hur de kan använda dessa data till sina fördelar. Nu kan progressiva tillverkare gå mot ännu större fördelar med programvara som uppfyller löftena från Industri 4.0.

Snabb åtkomst till produktdata

De senaste åren har visat bearbetningsindustrin att hållbar kontroll av kostnader är nyckeln till stabilitet och överlevnad, även i turbulenta ekonomiska tider. Samtidigt insåg branschen att det behövdes snabbare sätt att utveckla nya tekniker och verktyg som kan reagera på förändrade omständigheter. Smart programvara är nyckeln till att göra den här utvecklingen responsiv och effektiv. I vissa situationer kan tillverkare optimera bearbetnings- och produktionsprocesser med upp till fyrtio procent, vilket eliminerar vissa av de repetitiva manuella processerna.

Icke-digitaliserade processer tvingar produktionspersonalen att söka efter produktinformation manuellt, vilket slösar tid och kanske inte ger korrekta resultat. Med appen Seco Assistant kan produktionspersonalen enkelt skanna ett produktpaket eller verktyg, vilket är ett exempel på hur rutinuppgifter på verkstadsgolvet kan minskas. På så sätt kan de snabbt få relevant produktinformation eller beräkna skärdata och jämföra skärgeometrier och sorter från olika leverantörer.

Smart lagerhållning

Det är inte ovanligt att trettio till sextio procentav verktygslagret är okontrollerat och far runt på
verkstadsgolvet eller ansamlas av maskiner i onödigt stora mängder. Smart programvara, som
lagerhanteringssystemet, kan hjälpa till att hantera det här problemet på ett mer kostnadseffektivt och säkertsätt.

Utöver fysisk flexibilitet är dess främsta fördel övervakningen av hur verktyg och utrustning används, samt ett ökat ansvarstagande hos personalen. Detta gör att lagerhanteringssystemen hjälper till att minska
förberedelsetid som går till spillo på grund av felplacerade artiklar, och de håller reda på värdefulla verktyg och uppdragskritiska artiklar.

Mindre mänsklig inblandning i CAM-programmeringen

I framtiden kommer smarta bearbetningstekniker troligen att tillåta identifiering av funktioner i komponenter, bygga snabb CAM-programmering och tillhandahålla NC-koder till maskiner, vilket sparar upp till åttio procent av tiden i teknikförberedelseområdet. Men på grund av den höga komplexiteten hos vissa komponenter, som turbinblad och strukturella delar, kommer mänsklig intelligens och teknisk expertis fortfarande behövas. Tekniska tjänster från Seco kan hjälpa till med optimering av nya eller befintliga komplexa bearbetningsprocesser och identifiering av luckor i CAMprogrammeringen.

”I ett fabriksnätverk kan smart programvara eliminera onödiga material- och verktygslager, vilket kan sänka lagerkostnaderna med upp till tjugo procent. Med processer som är optimerade för effektivitet tack vare teknik som tar bort repetitiva manuella processer från produktionslinjen kan arbetsproduktiviteten stiga upp till trettio procent och driftstopp för maskinen minska med upp till femtio procent.”

Janardhan N.
Engineering Services Solution Manager på Seco Tools

Mer information om processoptimering och maximal användning av smart programvara finns på
www.secotools.com.