fbpx

MG Verktyg AB, Göteborg, Trollhättan & Eskilstuna

+46 (0)31 54 11 11 order@mg-verktyg.se

SECO – Återvinning är nyckeln

Återvinning är nyckeln när Seco sätter ambitiösa mål för cirkulär ekonomi

Seco är i en unik ställning för att kunna ge ett viktigt bidrag till den cirkulära ekonomin.
Målet är att skilja ekonomisk aktivitet från förbrukningen av ändliga resurser och hitta sätt att undvika avfall i
den ekonomiska aktiviteten.

Även om återvinning inte på något vis är den enda aspekten, spelar den en viktig roll i den cirkulära
ekonomin genom att den får oss att fundera på hur vi använder jordens ändliga resurser, och hur vi kan få ut
mesta möjliga värde och nytta från dem.

Återvinning kommer att spela en viktig roll för att nå Secos ambitiösa mål att vara till 90 % cirkulärt till 2030
och visa vägen genom ett antal stora förändringar av processer och affärsmodeller. ”Det är ett utmanande
mål, men vi anser att det är viktigt för vårt företag och vår verksamhet”, säger Ted Forslund, hållbarhets- och
revisionskoordinator på Seco. ”Som tur är för Seco har vi redan bra processer för återvinning, så nu handlar
det om att bygga upp goda samarbeten med våra kunder så att de förstår värdet av att vi köper tillbaka
verktygen, och att vi eftersträvar en sluten cirkel med så få förluster som möjligt.”

Globalt återvinns bara 8,6 % av resurserna vi använder, vilket innebär att över 90 % av allting bara används
en gång och sedan skrotas. Karaktären på Secos verksamhet gör att företaget har en bra ställning att ändra
det tänkesättet genom att köpa tillbaka verktyg som har nått slutet på sin brukstid och återvinna dem, eller
göra om dem till nya verktyg. ”Om vi ökar den typen av affärer där vi köper tillbaka det gamla och får
kunderna att förstå fördelarna med det kan vi minska klimatpåverkan, eftersom vi inte behöver använda nya
material och metaller. Det är en win-win på många sätt”, säger Ted Forslund.

Det finns en ständigt ökande medvetenhet om miljöfrågorna, och såväl leverantörer som kunder är
angelägna om att se initiativ för att hantera dem. ”Det har hittills tagits emot mycket väl av kunderna. De vet
att de verktyg som vi producerar med hjälp av återvunna material håller samma höga standard, att det inte
sker en försämring av kvaliteten. Nu finns det också en marknad för återköp av uttjänta verktyg och det är till
fördel för dem också. Det handlar om att få in det här i affärsrelationen på ett positivt sätt”, förklarar Ted
Forslund.

I en cirkulär ekonomi är återvinning av mycket stor betydelse, men det ska också vara det sista vi gör efter
att vi har minskat resursförbrukningen, reparerat och återanvänt. ”Det är en viktig beståndsdel, men det finns
även andra aspekter av den cirkulära ekonomin och vi måste titta på allihop. En av dem är livscykeln för våra
produkter – hur kan vi designa dem så att de håller lite längre och så att de går att återvinna när de når slutet
av sin livstid? Hur kan vi producera dem med hjälp av förnybar energi och hållbara värdekedjor? Själva
kärnan i den cirkulära ekonomin är att bevara det värde som vi redan har skapat”, säger Ted Forslund.

Återvinning bidrar till att minimera avfallet, men det är långt ifrån det enda som går att göra. Det finns en lång
rad områden som kan analyseras utifrån målet att stoppa ”läckaget” av värdefulla resurser – logistiken i
leverantörskedjan, sortering, lagerförvaring, riskhantering, elproduktion och till och med molekylärbiologi och
polymerkemi. Kostnadseffektiva insamlings- och bearbetningssystem av högre kvalitet och en effektiv
källsortering av uttjänta produkter kommer att göra det möjligt för Seco att stödja en cirkulär ekonomi.

Ett av de främsta problemen med att hantera frågor som rör miljö- och klimatförändringar har varit att
uppgiften är så omfattande, men Ted Forslund anser att det är möjligt att uppnå Secos mål med 90 %
cirkularitet till 2030. ”Det är helt avgörande att vi arbetar med våra leverantörer och kunder för att
tillsammans anta denna globala utmaning. Om vi gör det kan vi skapa mer värde med mindre svinn i en
verksamhet som är trygg för vår värld – och än en gång blir det en win-win-situation”, avslutar han.

Seco förser kunden med små, medelstora eller stora behållare för lagring på plats. Små halvlitersbehållare rymmer cirka 5,5 kg hårdmetall, medelstora behållare rymmer 20 kg och den stora behållaren rymmer cirka 350 kg.

Alla typer av hårdmetallprodukter kan läggas i behållarna, inklusive hårdmetallskär, solida borrar, solida pinnfräsar och slitdelar. Keramikskär och solida PCBN skär är ej lämpliga för återvinning.

  1. Hör av er till oss om ni vill börja återvinna hårdmetall eller behöver en ny behållare.
  2. Vi skickar er den önskade behållaren och sedan när ni har fyllt den bokar SECO en hämtning med DHL.
  3. När godset anländer till Seco kan ni välja om ni vill fakturera SECO eller få en kreditnota som ni kan använda hos oss.