fbpx

MG Verktyg AB, Göteborg, Trollhättan & Eskilstuna

+46 (0)31 54 11 11 order@mg-verktyg.se

Renishaw lanserar ACS-1

Renishaw håller kalibreringen enkel och korrekt med lanseringen av ACS-1

Spindelprober för verktygsmaskiner kan vara mycket repeterbara men deras prestanda förlitar sig på noggrann kalibrering. Renishaw har utvecklat en enkel lösning för att övervinna de utmaningar som är förknippade med den manuella kalibreringsprocessen för prober samtidigt som man uppnår en hög nivå av repeterbarhet. Noggrann kalibrering säkerställer att probens prestanda är repeterbar i verktygsmaskinens miljö.

Många användare utför i dag probens kalibreringsprocess manuellt vilket kan orsaka variation även bland de mest erfarna operatörer. Felaktig probkalibrering kan påverka alla efterföljande mätningar. ACS-1 åtgärdar detta via en låsbar mekanism som tar bort behovet av att använda t.ex. passbitar eller bladmått.

ACS-1-processen

ACS-1 monteras på maskinbordet eller chucken med hjälp av dess magnetiska bas. Ett kalibreringsdorn  (eller ett verktyg av känd längd) fastställer en exakt referensnivå genom att skjuta kolven ner till önskat läge; kolven låses på sin plats. Probens totala längd kan kalibreras noggrant genom att använda kalibreringsskivan (den låsbara kolvens övre yta). Kalibreringen av diametern på probens mätspets sker på kalibreringskulan som kan monteras i två olika positioner på ACS-1, i enlighet med CNC-maskinens konfiguration.

Fördelarna med ACS-1

Kalibreringskulan kan monteras på en eller två ytor, båda i en 45-gradig vinkel. Monteringsalternativen gör att ACS-1 kan vara den idealiska utrustningen för probekalibrering för olika konfigurationer av verktygsmaskiner. Dessa inkluderar vertikala fräsar, svarvar, karusellsvarvar och 5-axliga maskiner eftersom den magnetiska basen gör det möjligt att montera artefakten lodrätt eller vågrätt.

ACS-1 kan fastställa probens totala längd och mätspetsens diameter på bara ett par minuter, och den behöver inga batterier.

Richard Cox, Design Group Applications Manager för Renishaws avdelning för verkygsmaskinsprodukter sade,

”ACS-1 är mycket exakt, den minskar det manuella arbetet och reducerar därför den mänskliga felfaktorn samt garanterar snabba, noggranna mätningar. Den sitter också bredvid vår helautomatiska lösning AutoClock som erbjuds av vårt systerbolag MSP.”

Renishaw har utvecklat en kostnadseffektiv lösning för enkel, noggrann probkalibrering. ACS-1 finns nu att beställa över hela världen.

För ytterligare information om ACS-1, besök www.renishaw.se/acs