fbpx

MG Verktyg AB, Göteborg, Trollhättan & Eskilstuna

+46 (0)31 54 11 11 order@mg-verktyg.se

Haimer – Safe Lock

Säkert men effektivt

Safe-Locksystemet från HAIMER som förhindrar utdragning av verktyg börjar bli en industri standard.

HAIMER Safe-Lock™ säkerställer att verktygen sitter kvar i verktygshållaren. Medbringare i verktygshållaren passas mot de spiral slipade spåren så finns på skaftet av verktyget, vilket skapar fastspänning genom friktion och en positiv låsning genom formpassningen. Detta förhindrar att det skärande verktyget kan dra sig ur verktygshållaren. Utöver detta, ökas produktiviteten genom högre skärdata och bättre livslängder på verktygen.

Nu har Safe-Lock™ börjat bli en standard inom hållande system för fräsning. Under de senaste 10 åren, sedan Safe-Lock™ systemet introducerades, hard et bekräftats gång på gång att denna metod ofta är överlägsen konventionella fräschuckar och Weldon chuckar. Detta bevisas genom mängden license partners, några är rankade som marknadsledande inom skärande verktyg och verktygshållarsystem – som Walter, Widia, Sandvik Coromant, Seco Tools, Sumitomo, Kennametal, Helical, Emuge Franken, Data Flute, Niagara, OSG and Mapal. Under 2017, beslutade även Iscar and Ingersoll att erbjuda verktyg med the Safe-Lock™ skaft. Dessutom, har produktportföljen av krymp-, hyls- och hydraulchuckar blivit mycket större under de senaste åren. Tillsammans med hydraulchuckar med Safe-Lock™ från Kennametal, jobbar Mapal med att introducera en hydraulchuck med Safe-Lock™ på marknaden.

Andreas Haimer, VD för HAIMER GmbH, förklarar: “Vi är stolta över att vårt Safe-Lock™ system har etablerat sig som en ny standard vid tung bearbetning men också blivit viktigare inom andra områden såsom dynamisk fräsning. Vi är också väldigt glada över våra nya licenspartners, som hjälper till att expandera Safe-Lock™ portföljen och göra den mer tillgänglig för slutanvändaren”.

Framgångsrik inom flygindustrin

Safe-Lock™ har uppstått tack vare kraven på kraftig bearbetning, vilket är en daglig utmaning inom flygindustrin och energiindustrin . Innovativa material som olika titanlegeringar är inte bara lätta, men också mycket styva, korrosionsbeständiga och svåra att bearbeta. Detta påverkar inte bara maskinlösningar och processer, utan även skärverktyg och verktygshållare som används.

Många arbetsstycken bearbetas ur solida block – under denna fräsprocess tas upp till 90% av materialet bort. För att optimera processen ekonomiskt såväl som kvalitativt och för att uppnå en hög spånavgång väljs höga moment och matningshastigheter med låga varvtal. Men under denna High Performance Cutting bearbetning (HPC) uppstår höga dragkrafter. I kombination med höga skärkrafter och aggressiva matningshastigheter skapas en böjning av verktyget i verktygshållaren vilket i slutändan ökar risken för att verktyget dras ut. Detta påverkar speciellt alla verktygshållarsystem som ger noggrann fasthållning och hög precision, till exempel krymp, hydraulisk eller kraftspännchuckar.

Som en konsekvens av detta är Safe-Lock ™ nu utbredd inom flygindustrin. Alexander Steurer, Senior Manager NC – Programmering Stator komponenter på MTU Aero Engines i München, förklarar beslutet att använda HAIMER-systemet: ”Genom introduktionen av Safe-Lock ™ och krymptekniken från HAIMER kan vi garantera processäkerhet även vid fräsning av utmanande speciallegeringar. Detta är en förutsättning för att garantera smidig bearbetning vid tillverkning av ramar och gjutningar, med tanke på vår höga automatisering. ” Kombinationen av utdragslåsningen och högsta koncentricitet i Safe-Lock ™ -systemet leder till låg vibration och därmed en mycket stabil bearbetningsprocessTack vare det ökade skärdjupet och matningarna kan spånavgången ökas avsevärt. Och tack vare den förbättrade rundgångsnoggrannheten hos krympchuckar från HAIMER, förbättras verktygets livslängd med upp till 50%.

Fördelarna med mindre än 3 μm rundgång, som den symmetriska Safe-Lock ™ -deignen ger, kombinerat med optimal balans och möjligheten att förenkla längdeninställningen, var väsentliga skäl för MTU att byta till HAIMER-systemet istället för att fortsätta använda verktygssystem av typen Whistle Notch eller Weldon. Trots att dessa andra system faktiskt hindrar verktyget att dra sig ut, är båda osymmetriska genom design, vilket ger otillräcklig rundgång och skapar obalans i verktyget.

Högre produktivitet med Safe-Lock ™

Safe-Lock ™ har emellertid inte bara hittat entusiastiska anhängare inom flygindustrin. Daniel Rautenbach, som arbetar på Glätzer, vet hur hårt konkurrensutsatt och noggrann fordonsindustrin kan vara. VD:n för CNC-Machining Specialists i Solingen förklarar: ”Perfekt kvalitet och leveranssäkerhet är de grundläggande kraven för att vara med i vår bransch. Prissättningen är mycket konkurrenskraftig. ”Därför faller skillnaden mellan vinst och förlust i sin verksamhet på process effektivitet. Därför är kvalitet utan kompromisser ett måste.

Genom ett av de största projekten inom detta område blev Ingo Schulten, Produktionschef, medveten om HAIMER Safe-Lock ™ systemet och började använda det i mitten av 2013. Den specifika applikationen var en del för en pneumatiskt manövrerad truckskivbroms som bestod av sfärisk grafitgjutjärn, typ EN-GJS-800-2. För att fräsa konkava ytor är kontakten mellan fräsen och arbetsstycket inte bara punktligt, det täcker faktiskt mellan 30 och 40 procent av verktygets längd. Ingo Schulten förklarar: ”De extremt höga ingrepps- och skärkrafterna gör att verktyget kan dra ut sig ur hållaren.” Den tidigare använda Weldon chucken säkerställde att fräsen var kvar i hållaren, men sidolåsningen gav verktyget en dålig rundgångsnoggranhet”. Enligt Schulten ”var livslängden på fräsen väldigt varierande vilket även ledde till verktygsbrott”.

Frästesterna med Safe-Lock ™ övertygade honom och de övriga anställda på Glätzer. ”För mig var det självklart att byta till Safe-Lock ™”, förklarade Schulten entusiastiskt. ”Skärdata förbättrades betydligt och livslängden på fräsarna ökades konsekvent med 40%”.

Fördelar vid höghastighetsfräsning

Safe-Lock ™ blir också alltmer populärt inom andra segment och vid HSC-bearbetning samt dynamisk fräsning. Vid dynamisk fräsning, där skärhastigheten och det axiella skärdjupet kan ökas genom mjukvarustöd, förbättras produktiviteten avsevärt. Således kan fräsoperationerna utföras tre gånger snabbare med större skärdjup, även när det gäller hårda och svårbearbetade material.

Men detta ökar också risken för att verktyget drar sig ut. Även fast spåntjockleken är liten vid dynamisk fräsning så används istället hela skärlängden i ingrepp samtidigt. Detta resulterar i högre axiella krafter som tvingar operatören att vara uppmärksam på en säker fastspänning av verktyget. En krympchuck med Safe-Lock ™ är den perfekta lösningen eftersom den ger mer säkerhet än Weldon-systemet, är lättare att hantera och ger en hög precision. Krympteknologins idealiska balanserings- och rundgångsnoggrannhet i kombination med den hållande säkerheten i Safe-Lock ™ -systemet möjliggör större produktivitet genom högre tillåtna skärhastigheter och ökad livslängd på verktygen.

Säkert och effektivt Hållande system

Safe-Lock ™ -principen kan förklaras enligt följande: Spiralformade spår är slipade på fräsens skaft. I kombination med integrerade medbringare i verktygschucken (krympchuck, hylschuck eller hydraulchuckar) förhindrar dessa spår att fräsen vrider sig i hållaren och riskerar att dra sig ur vid extrem bearbetning, vilket kan leda till extremt höga kostnader vid bearbetning av dyra detaljer. Kombinationen av utdragssäkringen och hög rundgångsnoggranhet leder till mindre vibrationer och kan ge väldigt effektiv spånavverkning. Detta gör det möjligt att öka skärdjup och matningar, samt att förslitningen på verktyget reduceras.


Framgångssaga

Partnerskap mellan Boeing Portland och HAIMER utökas med samarbete vid OMIC R&D
Antalet OMIC R&D partners utökas till 20 vid Scappoose, Oregon fabriken

Scappoose, Oregon; Augusti 13, 2018 – The Oregon Manufacturing Innovation Center Research and Development (OMIC R&D) förtsätter att utöka sitt samarbete på marknaden. Denna månad är det HAIMER, ett världsledande tyskt företag inom verktygshållare, krympteknologi, balansering och förinställning, som är det senaste tillskottet I samarbetet. Med totalt 17 bearbetningspartners och 3 universitet i Oregon, fortsätter Scappoose, Oregon (USA)  FoU enheten att fortsätta bygga en utvecklingsmiljö i världsklass för bearbetning av avancerade material genom sina samarbeten inom forskning och utveckling.

Genom detta partnerskap kan Boeing, med sin bearbetningsenhet för tung bearbetning i Portland, Oregon, utöka sitt strategiska samarbete med HAIMER genom att sponsra ett gemensamt medlemsskap vid OMIC R&D. Partnerskapet mellan Boeing och HAIMER sträcker sig mer än 10 år tillbaka, när HAIMERS Safe-Lock™ system blev en riktig förändring hos BOEING. Med en av de största bearbetningsenheterna för Titan i världen, har Boeing I Portland skapat en standard för skärande och hållande verktyg för bearbetning av svåra material. Partnerskapet kommer stärkas strategiskt genom investeringarna och supporten HAIMER kommer bidra med nu som medlem hos OMIC R&D.

Genom sitt tekniska försprång har Safe-Lock™ systemet från HAIMER blivit en standard hos Boeing i deras grovbearbetningsoperationer. Haimer skapade ett öppet license system där amerikanska och andra tillverkare av skärande verktyg kan erbjuda detta system som standard eftersom det används brett inom Boeings bearbetning. Dessutom, har Boeing fått en IPIn fact, the Boeing Company has also received an IP, patent- och varumärkeslicens fråm Haimer för att snabbt kunna återkoppla deras behov för att nå en innovativ teknologi.

Före införandet av Safe-Lock™ i sin production, in their production, stod Boeing ständigt inför utmaningen att minimera riskerna för verktyg som kröp i chuckarna, och riskerade att skapa väldigt dyra skrotbitar. De senaste 10 åre, sen man införde Safe-Lock™, har man inte haft ett enda verktyg som krupit i chuckarna skrotat detaljer, detta som tidigare var ett vanligt problem och medförde stora kostnader innan man implementerad Safe-Lock™.

William Gerry, Global teknisk chef för Boeings FoU sa: “Boeing är mycket grundliga innan man bjuder in nya medlemmar som kan bidra hos OMIC R&D. Vi är mycket nöjda med det nya medlemskapet från HAIMER, som vi vet har högkvalitativa verktygshållare för bearbetning, krympning, balansering och förinställning. HAIMER kan supporta OMIC R&D och dess medlemmar med toppmodern teknik och Industri 4.0 lösningar.”

OMIC R&D är det femtonde forskningscentret etablerat I världen med Boeing som förgrundsfigur, och det första Boeing sponsrat I USA.Målet är att samla bearbetningsföretag och högre studier i en utvecklingsmiljö, där ”utifrån-in” forskning används. Universitetsstudenter och forskare hjälps åt för att lösa riktiga problem inom avancerad bearbetning samtidigt som man utbildar kommande generations ingenjörer och tekniker. Medlemsföretag delar maskiner, verktyg och expertis för att skapa en mycket dynamisk och innovative FoU föunktion.

Andreas Haimer, ordförande i HAIMER Group, förklarade under den officiella handskakningen efter att blivit medlem av OMIC R&D, “Vi är stolta och glada att bli förknippade med Boeing som är den ledande flygplanstillverkaren och en av våra största globala kunder. Investeringen och medlemsskapet hos OMIC R&D är ett tydligt engagemang för samhället, våra kunder och hela bearbetningsindustrin i Oregon och övriga USA. OMIC R&D är en ideal plattform för att dela med sig av de bästa metoderna som gör tillverkare i Oregon och USA mer konkurrenskraftiga. Förutom Boeing Portland stöder vi också de ledande amerikanska Boeing-anläggningarna med vår systemteknologi i Auburn, Seattle, Everett, Helena, St. Louis och Fredrickson. ”

HAIMER ansluter till 19 andra OMIC R&D industry och universitetsmedlemmar vid Scappoose anläggningen. Craig Campbell, verkställande direktör för OMIC R & D sa: “Avancerad utifrån-in forskning från Oregon Institute of Technology, Portland State University, och Oregon State University löser bearbetningsproblem skapade av OMIC R&D för att supporta våra medlemmar. Tack vare investeringarna från staten och lokalt, har OMIC R&D blivit en drivkraft för globala bearbetningsföretag och en ekonomisk drivkraft i delstaten och regionen.”

OMIC R&D modellen fokuserar på att hjälpa inhemska industrier att öka konkurrenskraften samtidigt som man skapar ett partnerskap med och tillsammans med den lokala ekonomin. När forskningsverksamheten utökas kommer OMIC R&D samtidigt att stimulera den ekonomiska tillväxten och utvecklingen lokalt och regionalt.

Koordinerat med OMIC R&D tillämpade forskningsprojekt som kommer att vara praktiska ”earn and learn” lärlingsprogram på PCC OMIC Training Center, ledd av Portland Community College och ligger i en närliggande anläggning som PCC bygger. Medan Training Center-konstruktionen pågår, har PCC en tillfällig plats på Scappoose High School. Brendt Holden, ordförande för Haimer USA och Nordamerika med utgångspunkt från Chicago, IL sammanfattar partnerskapet: ”Vi har varit glada att stödja olika produktionsanläggningar i nordvästern under de senaste 15 åren med toppmoderna krympnings- och balanseringsmaskiner som har bidragit till att minska driftskostnaderna och öka produktiviteten. Med förinställning, verktygshållare och fräsverktyg har vi blivit en systempartner kring bearbetningsmaskinerna. På senare tid har vi varit involverade i flera förberedande projekt i nordväst, vilka kan minska riggningstiderna och signifikant öka effektiviteten av operationen samtidigt som vi implementerar Industri 4.0-teknik genom verktygshanteringsfunktioner. Vi delar gärna vår utrustning och kunskap i OMIC i ett försök att hjälpa uppbyggnaden av FoU-projekten för att vara så effektiva som möjligt.”

HÄR KAN NI ÅTERGÅ TILL HAIMERS VIRTUELLA MONTER