fbpx

MG Verktyg AB, Göteborg, Trollhättan & Eskilstuna

+46 (0)31 54 11 11 order@mg-verktyg.se

BENZ i.com Industri 4.0 app

 

 

Verktygstillverkare och maskinteknikspecialisten BENZ har släppt BENZ i.com, en Industri 4.0-färdig applikation for verktygsövervakning av BENZ produkter som ger betydande produktionsstöd.

 

Övervakningen av verktygsskick är ett populärt diskussionsämne idag och BENZ i.com Smart-Factory smarttelefon och surfplatta applikation kan scanna, spara och analysera verktygsdata och använda det för att ge viktig information om produktens nuvarande tillstånd.

 

BENZ i.com överför sparad data från ett chip på verktyget till appen via NFC och Bluetooth. Man kan själv välja vid vilka intervaller detta sker (när ändringar sker eller efter vissa händelser). Dessa avläsningar gör att man får uppdateringar om verktygsstatusen såsom antal arbetstimmar, temperatur, hastighet eller vibrationsfrekvens. Med BENZ molnen kan man komma åt all info man har scannat själv plus produktdatan som finns tillgängligt redan.

 

Med detta system kan man förlänga verktygslivslängden via optimala serviceintervaller och produktionsstopp kan minimeras. Med hjälp av en mottagarmodul kommunicerar lösningen direkt med maskinstyrsystemet. Det kan bland annat utlösa automatisk smörjning eller nödstoppsfunktionen om det finns en nödsituation. Även några sekunder kan göra skillnaden när det gäller att förhindra skador som kan påverka bearbetningskvalitet, orsaka överhettning eller överdriven vibration, och det finns ofta inte tillräckligt med tid för manuella ingrepp.

 

 

Fördelar

• Kontinuerlig övervakning av din produktion

• Regelbundna serviceintervaller

• Förebyggande av oönskade produktionsstopp

• Förlängning av din enhets livslängd

• Ökad tillförlitlighet i din produktion

• Verktyg som är effektivare och använder färre resurser

• Enheter är klara att användas för Industri 4.0

 

Läs mer på http://www.benz-tools.de/en.