fbpx

MG Verktyg AB, Göteborg, Trollhättan & Eskilstuna

+46 (0)31 54 11 11 order@mg-verktyg.se

Återvinning med SECO

Visste ni att ni kan återvinna hårdmetall skrot via oss tillsammans med SECO?

Hårdmetall är en förnyelsebar resurs som finns i begränsad mängd. För att främja en långsiktigt hållbar användning av hårdmetall inom vår bransch har SECO ett återvinningsprogram för hårdmetallskrot.

Återvinning handlar inte bara om miljömedvetenhet, det hjälper också våra kunder att på ett säkert och bekvämt sätt få bort tunga och eventuellt giftigt skrot från sina anläggningar, då vi köper tillbaka hårdmetallskrot till aktuellt marknadsvärde. Faktum är att Seco Tools globalt tagit emot över 250 ton hårdmetallskrot sedan återvinningsprogrammet inleddes 2011.

Seco förser kunden med små, medelstora eller stora behållare för lagring på plats. Små halvlitersbehållare rymmer cirka 5,5 kg hårdmetall, medelstora behållare rymmer 20 kg och den stora behållaren rymmer cirka 350 kg.

Alla typer av hårdmetallprodukter kan läggas i behållarna, inklusive hårdmetallskär, solida borrar, solida pinnfräsar och slitdelar. Keramikskär och solida PCBN skär är ej lämpliga för återvinning.

  1. Hör av er till oss om ni vill börja återvinna hårdmetall eller behöver en ny behållare.
  2. Vi skickar er den önskade behållaren och sedan när ni har fyllt den bokar SECO en hämtning med DHL.
  3. När godset anländer till Seco kan ni välja om ni vill fakturera SECO eller få en kreditnota som ni kan använda hos oss.
027549_SE_FLY_Recycling_Flyer_2020